XE TẢI MIGHTY 8 TẤN

Trọng lượng bản thân   :3.495kG

Tải trọng cho phép chở  :7.800kG

Số người cho phép chở  :3người

Trọng lượng toàn bộ     :11.490kG

Kích thước xe : :6850 x 2190 x 2970mm

Kích thước lòng thùng hàng: 4880 x 2050 x 660/1850 mm

TRẢ TRƯỚC 130 TRIỆU